Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Programare Windows
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI016
6
2+0+1
5
optionala
Informatică
MI016
6
2+0+1
5
optionala
Matematică-Informatică
Cadre didactice indrumatoare
Conf. Dr. POP Horia Florin, hfpop@cs.ubbcluj.ro
Lect. Dr. DARVAY Zsolt, darvay@cs.ubbcluj.ro
Obiective
1. Cunoasterea structurii si modului de functionare a unui sistem de operare grafic
2. Cunoasterea elementelor fundamentale ale Win32 API
3. Formarea capacitatii de a realiza aplicatii folosind mediul Visual C++
Continut
1. Sisteme de dezvoltare a aplicatiilor C++ / Win32
1.1. Compilatoare C++ / Win32
1.2. Medii integrate de dezvoltare C++ / Win32
1.3. Biblioteci de clase ce implementeaza GUI
2. Arhitectura sistemului de operare Windows si Win32 API
2.1. Introducere in Windows
2.2. Exemple de aplicatii Win32 API
2.3. Gestiunea ferestrelor
2.4. Ferestre, cutii de dialog si controale
2.5. Gestiunea mesajelor
2.6. Tratarea intrarilor: mesaje de tastatura, mouse, timer
2.7. Contexte de dispozitiv
2.8. Fisiere de resurse
2.9. Biblioteci cu legare dinamica
2.10. Registry
2.11. Thread-uri si procese
3. Microsoft Foundation Classes (MFC)
3.1. Introducere in MFC
3.2. Scheletul unei aplicatii MFC
3.3. Documente si View-uri
3.4. Dialoguri si ferestre de proprietati
3.5. Suportul MFC pentru dialoguri si controale
3.6. Contexte de dispozitive si obiecte GDI
3.7. Serializare
3.8. Clase colectie
3.9. Exceptii, multithreading
Bibliografie
1. Adrian King, Inside Windows 95, Microsoft Press, 1994.
2. Charles Calvert, Teach Yourself Windows Programming in 21 Days, SAMS Publishing, 1993.
3. F. Houlette et al, Insider's Guide to Windows 95 Programming, Que Corporation, 1995.
4. Mihaela Ordean, Programarea aplicatiilor C sub Windows, Editura Microinformatica, 1996.
5. Charles Petzold, Programming Windows 95, Microsoft Press, 1996.
6. Documentatii ale sistemelor: Microsoft Windows 3.x si 95, X-Windows.
7. Documentatii ale produselor: Microsoft Visual C++, Borland Delphi.
8. Viktor Toth, Visual C++ Unleashed, Sams Publishing, 1996.
9. Special Edition Using Visual C++, Que Corporation, 1997.
Evaluare
Fiecare student trebuie sa demonstreze ca a atins un nivel acceptabil de cunoastere si intelegere a domeniului, ca este capabil sa exprime cunostintele intr-o forma coerenta, ca are capacitatea de a stabili anumite conexiuni si de a utiliza cunostintele in rezolvarea unor probleme. Nota finala va fi compusa luand in calcul lucrarea scrisa si activitatea de la laborator.