Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Sisteme de operare
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI009
2
2+2+2
8
obligatorie
Tehnologie Informatica
Cadre didactice indrumatoare
Prof. Dr. BOIAN Florian Mircea, florin@cs.ubbcluj.ro
Lect. Dr. ROBU Judit, robu@cs.ubbcluj.ro
Lect. Dr. TRÎMBITAS Gabriela, gabitr@cs.ubbcluj.ro
Obiective
Insusirea de catre studenti a arhitecturii sistemelor de operare din familiile Unix si Windows (NT) Formarea deprinderilor de programare tip Shell si de preucrare a fisierelor text sub Unix.
Gestiunea, dispecerizarea si programarea aplicatiilor multitasking folosind procese sub Unix.
Cunoasterea si programarea la nivel de baza (fara utilizarea de medii vizuale) a interfetelor grafice utilizator pe platforme Windows (3.1, 3.11, 95, NT) si a comunicatiilor Web
Continut
I. Curs
Sistemul de operare Unix: interfete exterioare si apeluri sistem
* Structura generala a sistemului
* Expresii regulare si specificari generice
* Specificarea fisierelor; principalele comenzi de manipulare
* Filtre; principii generale sort, awk, sed, grep (restul la laborator)
* Programarea in shell;
* Comenzi utile in context shell
* Apeluri sistem de gestiune a proceselor: fork, wait, exit, exec*
* I/O folosind handle: open, close, lseek, read, write
* Comunicatii intre procese: pipe, FIFO
Sisteme de operare cu interfete grafice utilizator
* Prezentare generala Windows 3.1
* Prezentare generala Windows NT
* Pachete de interfete grafice: Xwindow, Open windows, Sun view
* Comunicare Web: protocolul http si limbajul HTML
Concepte si tehnici folosite in sistemele de operare
* Tipuri de SC si SO. Canal I/O, zone tampon multiple
* Multiprogramare. Conversii off-line si tehnica SPOOLING
* Functiile unui SO; structura generala a unui SO
* Probleme privind gestiunea memoriei
* Probleme privind gestiunea fisierelor
* Limbaje de comanda
II. Laborator
1. Editarea textelor folosind ed, vi si joe
2. Comunicatii UNIX: mail, pine, write, talk
3. Comunicatii prin FTP si TELNET
4. Tratarea fisierelor text: awk (P1)
5. Tratarea fisierelor text: sed (P2), grep (P3)
6. Programe simple sh (P4)
7. Programe sh complexe (P5)
8. Programarea proceselor sub UNIX (P6)
9. Utilizare Windows si Xwindow
10. Browsere Web; crearea unei pagini Web utilizand HTML
11. Algoritmi de alocare a memoriei (P9)
12. Proba practica
Bibliografie
1. Bacon J. Concurrent Systems: Operating Systems, Database and Distributed Systems - an integrated approach. Addison-Wesley, 1998
2. Boian F.M. Sisteme de operare interactive. Ed. Libris, Cluj, 1994.
3. Boian F.M. De la aritmetica la calculatoare. Ed. Presa Universitara Clujeana, Cluj, 1996.
4. Boian F.M. Programare distribuita in Internet; metode si aplicatii. Ed. Albastra, grupul Microinformatica, Cluj, 1997.
5. Gams J. s.a. Windows NT4 Server Unleashed. E-book Mc Millan Computer programming: http://www.mcp.com
6. Ignat I. Kacso A. Unix: generarea proceselor. Ed. Albastra, grupul Microinformatica, Cluj, 1995.
7. Oliver D. Teach yourself HTML 3.2 in 24 hours. E-book Mc Millan Computer programming: http://www.mcp.com.
8. Rochkind M.J. Advanced Unix Programming. Prentice Hall, 1985.
9. Tanenbaum A.S. Distributed Operating Systems. Prentice Hall, 1995
10. Stallings W. Operating Systems: Internal and Design Principles. Prentice Hall, 1998.
Evaluare
Examen scris si practic la finele semestrului. Nota este obtinuta ca medie intre:
- nota de la lucrarea scrisa;
- nota la lucrarea practica;
- nota pe activitatea de laborator: calitatea programelor, documentatii etc.).