Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Baze de date
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI008
6
2+1+2
5
obligatorie
Matematică-Informatică
MI008
6
2+0+2
6
optionala
Matematica Economica
MI008
6
2+0+2
6
optionala
Matematici Aplicate
Cadre didactice indrumatoare
Lect. Dr. SUCIU Dan Mircea, tzutzu@cs.ubbcluj.ro
Obiective
1. Cunoasterea conceptelor generale privind bazele de date.
2. Cunoasterea modelelor de descriere a datelor, in special al modelului relational si orientat obiect.
3. Cunoasterea metodelor de memorare a fisierelor.
4. Cunoasterea problemelor ce apar la bazele de date distribuite, accesul concurent la bazele de date, tehnologia client-server.
5. Cunoasterea in amanuntime a unui SGBD.
Continut
1. Evolutia sistemelor de gestiune automata a datelor.
2. Conceptele bazelor de date.
3. Structuri de date in bazele de date.
4. Structura fizica a bazelor de date. Structura fisierelor. Organizarea fisierelor. Organizarea secventiala. Organizarea secvential-indexata. Memorarea fisierului sub forma unui arbore binar. Memorarea fisierului sub forma unui 2-3 arbore. Memorarea fisierului sub forma unui B-arbore. Organizarea directa. Regasirea dupa valorile mai multor atribute. Organizarile multiindexata, multilista si inversata.
5. Modele de descriere a datelor. Modelul entitate-relatie. Modelul retea. Modelul ierarhic. Modelul relational. Normalizarea unei baze de date relationale. Definirea, manipularea si interogarea bazelor de date relationale. Limbajul SQL. Modelul orientat obiect.
6. Sisteme concrete de gestiune a bazelor de date (Microsoft Access).
Bibliografie
1. Aho, A., Hopcroft, J., Ullman, J., Data Structures and Algorithms. Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, 1983.
2. Date, C.J., An Introduction to Data Base Systems. Addison Wesley, Reading, MA, 1995.
3. Frentiu, M., Parv, B., Elaborarea programelor. Metode si tehnici moderne. Editura promedia, Cluj-Napoca, 1994.
4. Helman, P., The Science of Database Management. Richard D. IRWIN, Inc., 1994.
5. Korth, H.F., Silberschatz, A., Data Base System Concepts. McGraw-Hill Book Compagny, 1986.
6. Knuth, D.E., Tratat de programare a calculatoarelor. Algoritmi fundamentali. Ed.Tehnica, Bucuresti 1974.
7. Knuth, D.E., Tratat de programare a calculatoarelor. Sortare si cautare. Ed.Tehnica, Bucuresti 1976.
8. Tambulea, L. Baze de date, Litografiat Cluj-Napoca 2001.
Evaluare
Activitatea de la laborator va avea fiecare ponderea de 30% din nota finala. Examenul din sesiune va fi practic si va avea ponderea de 70%.