Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Baze de date (2)
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI007
6
2+1+2
6
obligatorie
Informatică
MI007
6
2+0+2
5
optionala
Matematică-Informatică
MI007
4
2+1+2
8
obligatorie
Tehnologie Informatica
Cadre didactice indrumatoare
Prof. Dr. ŢÂMBULEA Leon, leon@cs.ubbcluj.ro
Lect. Dr. VARGA Viorica, ivarga@cs.ubbcluj.ro
Lect. Dr. SUCIU Dan Mircea, tzutzu@cs.ubbcluj.ro
Lect. Dr. TRÎMBITAS Gabriela, gabitr@cs.ubbcluj.ro
Asist. ONET Adrian, adrian@cs.ubbcluj.ro
Obiective
1. Cunoasterea problemelor ce apar la bazele de date distribuite, accesul concurent la bazele de date, tehnologia client-server.
2. Cunoasterea metodelor de memorare a fisierelor.
3. Gestiunea bazelor de date in Delphi.
Continut
1. Accesul concurent la bazele de date.
2. Structura fizica a bazelor de date. Structura fisierelor. Organizarea fisierelor. Organizarea secventiala. Organizarea secvential-indexata. Memorarea fisierului sub forma unui arbore binar. Memorarea fisierului sub forma unui 2-3 arbore. Memorarea fisierului sub forma unui B-arbore. Organizarea directa. Regasirea dupa valorile mai multor atribute. Organizarile multiindexata, multilista si inversata. Complexitatea algoritmilor de cautare in bazele de date.
3. Optimizarea interogarilor in bazele de date. Evaluarea operatorilor relationali.
4. Gestiunea bazelor de date in Delphi.
5. Date semistructurate si XML.
Bibliografie
1. Date, C.J., An Introduction to Data Base Systems. Addison Wesley, Reading, MA, 1995.
2. Dollinger, R., Baze de date si gestiunea tranzactiilor. Editura Albastra, Cluj-Napoca, 1997.
3. Helman, P., The Science of Database Management. Richard D. IRWIN, Inc., 1994.
4. Knuth, D.E., Tratat de programare a calculatoarelor. Algoritmi fundamentali. Ed.Tehnica, Bucuresti 1974.
5. Knuth, D.E., Tratat de programare a calculatoarelor. Sortare si cautare. Ed.Tehnica, Bucuresti 1976.
6. Philips, L.A., XML, Editura Teora, Bucuresti 2000.
7. Ramakrishnan, R., Database Manegement Systems. McGraw-Hill, 1998.
8. Tambulea, L. Baze de date, Litografiat Cluj-Napoca 2001.
Evaluare
Activitatea de la laborator si o proba practica se vor aprecia cu o nota ce va avea ponderea de 50% din aprecierea finala. In timpul sesiunii se va da o proba scrisa cu ponderea de 50% in aprecierea finala.