Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Baze de date (1)
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI006
5
2+1+2
6
obligatorie
Informatică
MI006
5
2+1+2
5
obligatorie
Matematică-Informatică
MI006
3
2+1+2
7
obligatorie
Tehnologie Informatica
Cadre didactice indrumatoare
Prof. Dr. ŢÂMBULEA Leon, leon@cs.ubbcluj.ro
Lect. Dr. VARGA Viorica, ivarga@cs.ubbcluj.ro
Lect. Dr. SUCIU Dan Mircea, tzutzu@cs.ubbcluj.ro
Lect. Dr. TRÎMBITAS Gabriela, gabitr@cs.ubbcluj.ro
Asist. ONET Adrian, adrian@cs.ubbcluj.ro
Obiective
1. Cunoasterea conceptelor generale privind bazele de date.
2. Cunoasterea modelelor de descriere a datelor, in special al modelului relational.
3. Gestiunea bazelor de date in Visual Basic.
Continut
1. Evolutia sistemelor de gestiune automata a datelor.
2. Conceptele bazelor de date.
3. Structuri de date in bazele de date.
4. Modele de descriere a datelor.
- Modelul entitate-relatie.
- Modelul retea.
- Modelul ierarhic.
- Modelul orientat obiect
5. Modelul relational de organizare a bazelor de date.
- Normalizarea unei baze de date relationale.
- Interogarea bazelor de date relationale. Algebra relationala. Calculul relational. Limbajul SQL.
6. Baze de date distribuite.
7. Protectia si securitatea bazelor de date.
8. Tehnologia client server in domeniul bazelor de date.
9. Metode de acces la bazele de date din medii vizuale.
10. Generatoare de rapoarte.
Bibliografie
1. Aho, A., Hopcroft, J., Ullman, J., Data Structures and Algorithms. Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, 1983.
2. Bâsca, O., Baze de date. Editura All, Bucuresti 1997.
3. Date, C.J., An Introduction to Data Base Systems. Addison Wesley, Reading, MA, 1995.
4. Helman, P., The Science of Database Management. Richard D. IRWIN, Inc., 1994.
5. Korth, H.F., Silberschatz, A., Data Base System Concepts. McGraw-Hill Book Compagny, 1986.
6. Microsoft Visual Basic 6.0. Ghidul programatorului. Editura Teora, Bucuresti 1998.
7. Ramakrishnan, R., Database Manegement Systems. McGraw-Hill, 1998.
8. Tambulea, L. Baze de date, Litografiat Cluj-Napoca 2001.
Evaluare
Activitatea de la seminar, laborator si o proba practica va avea fiecare ponderea de 50% din nota finala. Examenul din sesiune va fi scris si va avea ponderea de 50%.