Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Sisteme de operare (2)
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI005
5
2+0+2
6
obligatorie
Informatică
Cadre didactice indrumatoare
Prof. Dr. BOIAN Florian Mircea, florin@cs.ubbcluj.ro
Lect. Dr. ROBU Judit, robu@cs.ubbcluj.ro
Obiective
Insusirea de catre studenti a teoriei generale a sistemelor de operare.
Formarea deprinderilor de programare a proceselor sub UNIX si Windows NT si a comunicarii intre procese.
Insusirea structurii si a mecanismelor de functionare a interfetelor grafice de tip X-window.
Elaborarea de aplicatii specifica sistemelor de operare pe diverse platforme.
Continut
I. Curs
Tehnici client server pentru interfete grafice
* Pachete de interfete grafice: Xwindow, Open windows, Sun view
* Conceptele si arhitectura sistemului Xwindow
* Bazele programarii Xwindow
* Comunicare Web: protocolul http si limbajul HTML
Sistemul de operare Unix: multiacces, multiprocesare, concurenta si IPC
* Multiaccesul la fisiere; mecanisme de blocare a fisierelor
* Conceptul de semnal si utilizarea semnalelor
* Mecanismul IPC (Inter Process Communications)
* IPC memorie partajata
* IPC semafoare
* IPC cozi de mesaje
* Threaduri sub Unix
Concepte si tehnici folosite in sistemele de operare
* Tipuri de SC si SO. Canal I/O, zone tampon multiple.
* Multiprogramare. Conversii off-line si tehnica SPOOLING.
* Functiile unui SO; structura generala a unui SO
* Generare, configurare, incarcare
Componenta de control a SO
* Procese: mecanisme de specificare;
* Programare concurenta; problema impasului.
* Probleme privind gestiunea memoriei
* Probleme privind gestiunea fisierelor
* Planificare
* Limbaje de comanda
II. Laborator
1. Programare Windows 3.1 (P1)
2. Programare Windows NT (P2)
3. Utilizare Xwindow
4. Programare Xwindow (P3)
5. Utilizare browser Web; elaborarea unei paginiWeb folosind HTML (P4)
6. Interblocarea de fisiere (P5)
7. Utilizarea semnalelor Unix (P6)
8. Implementarea semafoarelor si a memoriei partajate (P7)
9. Utilizarea cozilor de mesaje (P8)
10. Algoritmi de alocare a memoriei (P9)
11. Utilitare de intretinere a fisierelor (P10)
12. Proba practica
Bibliografie
1. Boian F.M. Sisteme de operare interactive. Ed. Libris, Cluj, 1994
2. Boian F.M. De la aritmetica la calculatoare. Ed. Presa Universitara Clujeana, Cluj, 1996
3. Boian F.M. Programare distribuita în Internet; metode si aplicatii. Ed. Albastra, grupul Microinformatica, Cluj, 1997
4. Boian F.M, Ferdean C. Boian R.F, Dragos R. Programare concurenta pe platforme Unix, Windows, Java Editura Albastra - grupul Microinformatica, Cluj, 2002
5. Gams J. s.a. Windows NT4 Server Unleashed. E-book Mc Millan Computer programming: http://www.mcp.com
6. Ignat I. Kacso A. Unix: generarea proceselor. Ed. Albastra, grupul Microinformatica, Cluj, 1995
7. Nye A. Xlib Programming Manual Rochkind M.J. Advanced Unix Programming. Prentice Hall, 1985
8. Oliver D. Teach yourself HTML 3.2 in 24 hours. E-book Mc Millan Computer programming: http://www.mcp.com
9. * * *UNIX Unleashed. E-book Mc Millan Computer programming: http://www.mcp.com
Evaluare
Examen scris si practic la finele semestrului. Nota este obtinuta ca medie intre:
- nota de la lucrarea scrisa;
- nota la lucrarea practica;
- nota pe activitatea de laborator: calitatea programelor, documentatii etc.).