Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Arhitectura calculatoarelor
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI003
3
2+1+2
8
obligatorie
Informatică
MI003
3
2+1+2
6
obligatorie
Matematică-Informatică
MI003
3
2+0+2
6
obligatorie
Matematici Aplicate
MI003
1
2+2+2
8
obligatorie
Tehnologie Informatica
Cadre didactice indrumatoare
Prof. Dr. BOIAN Florian Mircea, florin@cs.ubbcluj.ro
Lect. Dr. ROBU Judit, robu@cs.ubbcluj.ro
Obiective
- Insusirea de catre studenti a modelelor arhitecturale ale calculatoarelor, functionarea procesorului, a utilizarii sistemelor de reprezentare a informatiei in calculator.
- Initiere in programarea in limbaj de asamblare, ceea ce asigura intelegerea arhitecturii si functionarii unui microprocesor.
- Initiere in arhitecturile sistemelor de intreruperi, cu particularizarea la masinile 80x86.
Continut
Reprezentarea informatiei in calculator. Modelul formal al unui procesor: masina cu trei adrese, masina cu o adresa, circuite combinationale de deplasare, de codificare si decodificare, sumatoare binare, sisteme de adresare si mecanisme de adresare, conceptul de intrerupere. Arhitectura microprocesoarelor din familia 80x86. Componentele unui microprocesor: organizarea memoriei si calculul de adresa; registrii generali si de stare. Reprezentarea interna a unei instructiuni masina. Instructiuni: de transfer, aritmetice, asupra bitilor, de salt conditionat si neconditionat, de comparare; de lucru cu siruri de octeti si cuvinte. Utilizarea unor intreruperi 80x86. Structura sistemului de intreruperi. Utilizarea terminalului si a discului la nivel de BIOS. Utilizarea catorva functii DOS de intrare/iesire la nivel de fisier.
Bibliografie
1. BOIAN F. M. Sisteme de operare interactive. Ed. Libris, Cluj, 1994
2. BOIAN F. M. De la aritmetica la calculatoare. Ed. Presa Universitara Clujeana, Cluj, 1996
3. BOIAN F. M., VANCEA A., IURIAN S., IURIAN M. Programare avansata de sistem si aplicatii IBM-PC, lito. Universitatea "Babes-Bolyai", 1996
4. BOIAN F.M. VANCEA A. Arhitectura calculatoarelor, suport de curs. Facultatea de Matematica si Informatica, Centrul de Formare Continua si Invatamânt la Distanta,. Ed. Centrului de Formare Continua si Invatamânt la Distanta, Cluj, 2002,
5. KNUTH D.E. Tratat de programarea calculatoarelor; vol 3: Algoritmi seminumerici. Ed. Tehnica, Bucuresti, 1985
6. STALLINGS W. Computer Organization and Arhitecture; Principles, Structure and Function. Mc. Millan Pub. Comp. New-York, London, 1987
Evaluare
Examen scris si practic, combinat cu activitatea de la laborator din timpul semestrului. Nota finala s-a obtinut ca medie dintre:
- nota de la subiectul teoretic;
- nota de la subiectul aplicativ de la examen;
- nota pe activitatea de la laborator (corectitudinea si consistenta programelor, completitudinea documentarilor etc.).