Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Algoritmică
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI001
1
2+2+2
7
obligatorie
Matematică
MI001
1
2+2+2
7
obligatorie
Informatică
MI001
1
2+2+2
8
obligatorie
Matematică-Informatică
MI001
1
2+2+2
7
obligatorie
Matematici Aplicate
MI001
1
2+2+2
8
obligatorie
Tehnologie Informatica
Cadre didactice indrumatoare
Prof. Dr. FRENTIU Militon, mfrentiu@cs.ubbcluj.ro
Lect. Dr. PREJMEREAN Vasile, per@cs.ubbcluj.ro
Lect. IONESCU Clara, clara@cs.ubbcluj.ro
Obiective
1. Intelegerea notiunii de algoritm si invatarea limbajului Pseudocod pentru descrierea algoritmilor;
2. Formarea deprinderilor de proiectare a algoritmilor corecti;
3. Cunoasterea unor algoritmi pentru unele clase de probleme: operatii cu vectori, matrice, polinoame, rezolvari de ecuatii si sisteme liniare, cautare, interclasare si sortare;
4. Formarea deprinderilor de concepere, executie, testare si punere la punct a programelor Pascal cu structurile de date simple;
5. Formarea unui stil de programare.
Continut
1. Algoritmi si descrierea lor. Notiunea de algoritm, Exemple; Limbaje de descriere a algoritmilor; Limbajul Pseudocod. Subalgoritmi.
2. Clase de algoritmi. Algoritmi pentru generarea unor siruri si matrice; Algoritmi din combinatorica (generari de permutari, combinari, etc); Algoritmi iterativi pentru rezolvarea ecuatiilor si sistemelor; Algoritmi pentru calculul matricial; Algoritmi de cautare; Algoritmi de sortare (interna si externa). Algoritmi de interclasare.
3. Programe Pascal simple. Structura unui program Pascal. constante, variabile, tipuri simple de date, expresii. Declaratii Pascal. Instructiunile limbajului Pascal. Subprograme Pascal. Sintaxa si semantica; Variabile locale si globale; Recursivitate.
4. Verificarea algoritmilor (faze in viata unui program; testare si depanare; demonstrarea corectitudinii; validarea programelor; complexitate).
5. Corectitudinea programelor. Metoda lui Floyd de demonstrare a corectitudinii. Obtinerea programelor corecte din specificatii. Reguli de programare.
6. Metode de proiectare a algoritmilor: Programarea descendenta (top-down, stepwise refinement, divide et impera); Programarea modulara; Programarea structurata; Obtinerea algoritmilor din specificatii; Metode speciale de rezolvare a problemelor: Backtracking.
Bibliografie
1. M.Frentiu si altii, Manualul incepatorului in Programarea Pascal, Ed. Microinformatica, Cluj-Napoca, 1995, 252 pagini, ISBN 973-9215-04-1
2. Frentiu, M., I.Lazar, Bazele programarii. Proiectarea algoritmilor, 2000, 184 pagini, Ed.Univ. Petru Maior, Targu-Mures.
3. M.Frentiu si altii, Programare Pascal. Programe ilustrative, probleme propuse, pentru elevi si studenti, Ed. Promedia, 1995, 229 pagini, ISBN 973-96862-1-4.
4. M.Frentiu, V.Prejmereanu, Algoritmica si programare, Lito. Univ. Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, 1995, 261 pagini.
5. Frentiu, M., I.Lazar, S.Motogna si V.Prejmereanu, vol.I - Elaborarea algoritmilor, 1997, 188 pagini; vol.II - Programare Pascal, 392 pagini; Ed.Universitatii Babes-Bolyai, Cluj-Napoca.
6. M.Frentiu si B.Parv, Elaborarea programelor. Metode si tehnici moderne, Ed.Promedia, Cluj-Napoca, 1994, 217 pag.
7. Kasa Z., Ismerkedes az informatikaval, Editura Dacia, 1983.
8. Kasa, Z., Algoritmusok tervezese, Ed. Studium, Cluj, 1994.
9. Knuth, D., Tratat de programarea calculatoarelor, Ed. Tehnica (Algoritmi fundamentali; Cautare si sortare)
10. Livovschi, L., H.Georgescu, Sinteza si analiza algoritmilor, Editura St. si Enciclopedica, Bucuresti, 1986.
11. Vaduva, I., Baltac, V., V.Florescu, I.Floricica, M.Jitaru, Ingineria programarii, Editura Academiei RSR, Bucuresti, 1985.
Evaluare
La sfarsitul semestrului activitatea se incheie cu examen scris (nota E) si o proba practica la laborator (nota P). Subiectele de examen vor consta din intrebari teoretice din toata materia predata si o problema, dintre cele tratate la curs, seminar si laborator. Activitatea de laborator se incheie cu o apreciere a activitatii din timpul anului (nota L), iar documentatiile elaborate pentru lucrarile de laborator vor primi o nota D. Nota finala este media aritmetica a celor patru note mentionate mai sus, cu conditia ca toate notele sa fie cel putin 5, in caz contrar nu se promoveaza examenul.
Deci nota finala = (E+P+L+D)/4.