Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Coomologia formelor diferentiale
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MG266
2
2+2+0
9
obligatorie
Algebră şi Geometrie - în limba engleză
Cadre didactice indrumatoare
Prof. Dr. ANDRICA Dorin, dandrica@math.ubbcluj.ro
Obiective
Bibliografie
Evaluare