Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Puncte critice si aplicaţii
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MG264
1
2+1+1
8
obligatorie
Algebră şi Geometrie - în limba engleză
Cadre didactice indrumatoare
Conf. Dr. PINTEA Cornel, cpintea@math.ubbcluj.ro
Obiective
Bibliografie
Evaluare