Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Geometrie computaţională
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MG263
1
2+2+0
9
obligatorie
Matematică Computaţională - în limba maghiară
Cadre didactice indrumatoare
Conf. Dr. VARGA Csaba Gyorgy, csvarga@cs.ubbcluj.ro
Obiective
Cursul isi propune introducerea studentilor in geometria computationala. Geometria computationala este deosebit de importanta in multe domenii ale matematicilor aplicate si ale informaticii. La seminar se vor discuta unele dintre aceste aplicatii, completate cu exercitii menite sa contribuie la aprofundarea si clarificarea materialului la curs.
Continut
I. Fundamente.
1. Fundamente algoritmice.
2. Conditii geometrice.
3. Modele de calcul.
II. Intersectii.
1. Aplicatii plane. Intersectia poligoanelor convexe. Intersectia segmentelor de dreapta. Intersectia semiplanelor.
2. Aplicatii spatiale. Intersectia poligoanelor convexe. Intersectia semispatiilor.
III. Invelitori convexe.
1. Constructia invelitorilor convexe in plan.
2. Invelitori convexe in dimensiuni mai mari decat doi.
3. Aplicatii in statistica.
IV. Probleme de apropiere.
1. Problema celei mai apreopiate perechi.
2. Diagrama Voronoi.
3. Triangulari Delaunay.
4. Diagrame Voronoi generalizate.
V. Grafuri de vizibilitate.
1. Drumul cel mai scurt
2. Calculul grafului de vizibilitate
Bibliografie
1. F.P. Preparata, M.I. Shamos - Computational Geometry, Springer, 1985
2. J. O'Rourke - Computational Geometry in C, Cambridge, 1993
3. M. de Berg - Computational Geometry, Springer, 1997
Evaluare
Examen.