Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Geometrie algebrică si grafica pe calculator
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MG023
8
2+2+0
10
optionala
Informatică
MG023
8
2+2+0
10
optionala
Matematica Economica
Cadre didactice indrumatoare
Prof. Dr. ANDRICA Dorin, dandrica@math.ubbcluj.ro
Obiective
Scopul cursului este acela de a face o prezentare sistematica a principalelor metode de reprezentare pe calculator a curbelor si suprafetelor, utilizand curbe si suprafete mai simple si tehnici de interpolare. Se urmareste ca, la sfarsitul cursului, studentii sa fie in stare sa aleaga cele mai simple si eficiente metode de reprezentare a acestor obiecte cu ajutorul computerului. Seminarul si laboratorul vor aborda diferite aspecte concrete de implementare a diferitilor algoritmi, precum si o serie de aplicatii practice.
Continut
1. Recapitularea principalelor notiuni geometrice (atat analitice cat si diferentiale). Elemente de geometrie analitica plana si in spatiu. Transformari geometrice. Principalele notiuni si formule din geometria diferentiala a curbelor si suprafetelor.
2. Reprezentarea pe calculator a curbelor. Curbe Bezier. Algoritmul lui Casteljau. Curbe spline sub forma Bezier. Curbe B-spline. Curbe continue. Curbe rationale.
3. Reprezentarea pe calculator a suprafetelor. Suprafete Bezier produs tensorial. Suprafete continue. Suprafete Coons.
4. Implementarea algoritmilor studiati in medii de programare de tip. Mathematica si Maple.
Bibliografie
1.I. Faux, M. Pratt - Computational Geometry for Design and Manufacture, Ellis Horwood, 1979
2. G. Farin Courbes et surfaces pour la CGAO, Masson, 1992
Evaluare
Examen.