Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Geometrii neeuclidiene
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MG022
5
2+1+0
6
optionala
Matematică
Cadre didactice indrumatoare
Conf. Dr. VARGA Csaba Gyorgy, csvarga@cs.ubbcluj.ro
Obiective
Cursul are ca scop constructia principalelor instrumente necesare in studiul
geometriilor neeuclidiene din punct de vedere diferential si din punct de
vedere sintetic. Cursul este orientat in urmatoarele directii: fibratul tangent,
metrica Riemann, conexiunea Levi-Civita, geodezice, tensorul de curbura a lui
Riemann, curbura sectionala, spatii cu curbura constanta, geometria eliptica,
geometria hiperbolica, modele euclidiene.
Continut
1. Fibratul tangent
2. Metrica Riemann
3. Conexiunea Levi-Civita
4. Geodezice
5. Tensorul e curbura a lui Riemann
6. Curbura sectionala
7. Spatii cu curbura constanta
8. Geometria eliptica
9. Geometria hiperbolica
10. Modele euclidiene
Bibliografie
1. M.P. do Carmo, Riemannian geometry, Birkhauser, 1992
2. S. Gallot, D. Hulin, J. Lafontain, Riemannian geometry, Springer-Verlag, Berlin, 1990
3. H.S.M. Coxeter, Non-Euclidian Geometry, Math. Assoc. of America , 1998
4. B.V. Cutuzov, Geometria lui Lobacevschi si elementele de baza ale geometriei, Editura Tehnica, 1952
5. I.M. Jaglom, Galilei relativitasi elv, Gondolat, Budapest, 1985
Evaluare
Examen