Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Geometrie proiectivă
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MG021
7
2+2+0
6
optionala
Matematică
MG021
7
2+2+0
6
optionala
Matematică-Informatică
Cadre didactice indrumatoare
Conf. Dr. VARGA Csaba Gyorgy, csvarga@cs.ubbcluj.ro
Obiective
Acest curs reprezinta o introducere în geometria proiectiva sintetică şi diferenţială. Coursul cuprinde următoarele: raportul anarmonic, omografie, proiecţii, afinitate, asemănare şi principiul dualităţii. Partea analitică conţine următoarele capitole: coordonate omogene, reprezentarea analitică a aplicaţiilor proiective, grupul proiectiv , geometrie ataşată unui grup şi teoria geometrică a ecuaţiilor algebrice.
Continut
I. Studiu sintetic
1. Raportul anarmonic
2. Omografie
3. Proiecţii
4. Proiectivitate
5. Afinitate
6. Asemănare
7. Principiul dualităţii
II. Studiu analitic
1. Coordonate omogene
2. Reprezentarea analitică a aplicaţiilor continue
3. Forme pătratice
4. Grupul proiectiv
5. Geometria ataşată unui grup
Bibliografie
1. Vasiu A. Vasiu Angela, Geometrie proiectiva si structuri algebrice, 1998
2. Hyghens D., Piper F., Projective planes, Springer Verlag, New-York, Heidelberg, Berlin, 1973
3. Andrica, D., Varga, Cs., Vacaretu, D., Teme de geometrie, Ed. Promedia-Plus, Cluj-Napoca, 1997
4. Mihaileanu N. N., Elemente de geometrie proiectiva, Ed. Tehnica, Bucuresti, 1966
Evaluare
Examen