Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Complemente de geometrie
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MG009
7
2+2+0
6
optionala
Matematică
MG009
7
2+2+0
6
optionala
Matematică-Informatică
Cadre didactice indrumatoare
Prof. Dr. ANDRICA Dorin, dandrica@math.ubbcluj.ro
Conf. Dr. VARGA Csaba Gyorgy, csvarga@cs.ubbcluj.ro
Obiective
Cursul completeaza cunostintele de geometrie ale studentilor cu notiuni si proprietati utile viitorilor profesori de matematica, in deplina concordanta cu programele si manualele scolare in vigoare.
Continut
I. Elemente de geometria triungiului si a cercului : probleme de concurenta si liniariate,relatii metrice in triunghi si cerc, cercurile lui Lemoine ,cercurile lui Tucker, cercul celor noua puncte, teorema lui Titeica ,dreapta lui Simson, triunghiurile-S ale lui Lalescu.
II. Aplicatii ale calculului vectorial in geometrie.
III. Aplicatii ale numerelor complexe in geometrie.
Bibliografie
1.D.Andrica, Cs.Varga, D.Vacaretu, Teme de geometrie, Promedia-Plus, Cluj-Napoca,1997.
2.D.Andrica, Cs.Varga, D.Vacaretu, Teme si probleme alese de geometrie, Ed.Plus, Bucuresti,2002.
3.Andrica,D.,Bisboaca,N.,Numere complexe de la A la Z. Ed.Milenium.Alba Iulia,2001.
4.D.Branzei, col., Planul si spatiul euclidian, Editura Academiei, Bucuresti, 1986.
5.Lalescu,T., Geometria triunghiului,Ed.Tineretului,1958.
6.Mihalescu,c., Geometria elementelor remarcabile,Ed.Tehnica,Bucuresti,1957.
7.Nicolescu, L., Boskoff, V., Probleme practice de geometrie, Editura Tehnica, Bucuresti, 1990
Evaluare
Examen.