Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Analiză pe varietăţi
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MG005
6
2+1+0
5
optionala
Matematică
MG005
6
2+1+0
5
optionala
Matematică
Cadre didactice indrumatoare
Conf. Dr. VARGA Csaba Gyorgy, csvarga@cs.ubbcluj.ro
Conf. Dr. PINTEA Cornel, cpintea@math.ubbcluj.ro
Obiective
Acest curs reprezinta un prim pas in studiul topologiei diferentiale si a analizei globale. El este gandit ca o etapa necesara pentru studentii care doresc o aprofundare prin masterat a acestei problematici.
Continut
1. Forme diferentiale: Elemente de algebra exterioara. Determinanti, volume si operatorul lui Hodge. Forme diferentiale. Derivata exterioara, produs interior. Orientabilitate, elemente de volum si codiferentiala.
2. Integrarea pe varietati diferentiabile si coomologie: Definitia integralei. Teorema lui Stokes. Teoremele clasice ale lui Green, Gauss si Stokes. Lema lui Poincare. Sirul exact Mayer-Vietoris si primele calcule. Dualitate Poincare. Teorema lui Rham.
3. Coomologie si teorie Morse: Elemente de teorie Morse. Aplicatii la calculul coomologiei varietatilor compacte. Inegalitatile lui Morse si aplicatii.
Bibliografie
1. Andrica, D., Critical Point Theory and Some Applications, Univ. of Ankara, 1993, 150 pp.
2. Bredon, G.E., Topology and Geometry, Springer-Verlag, 1993.
3. Conlon, L., Differentiable Manifolds. A First Course, Birkhauser, 1993.
4. Godbillon, C., Elements de topologie algebrique, Hermann, Paris, 1971.
Evaluare
Examen.