Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Biomatematica
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
ME278
2
2+1+1
7
obligatorie
Matematică Aplicată
Cadre didactice indrumatoare
Prof. Dr. PRECUP Radu, r.precup@math.ubbcluj.ro
Obiective
Vom studia principalele modele matematice din biologie
Continut
1. Modele matematice in dinamica populatiilor: modele pentru o
singura specie; modele de tip Lotka-Volterra; solutii de echilibru;
stabilitate; histerezis.
2. Sisteme de ecuatii de reactie-difuzie: legi de conservare;
ecuatii de reactie-difuzie; teoria Turing asupra instabilitatii
induse de difuzie; configuratii spatiale generate de sistemele de
reactie-difuzie; aplicatii la teoria morfogenezei.
3. Modele matematice in epidemiologie: modele SIR; metode de analiza
neliniara pentru studiul unor ecuatii neliniare din biomatematica;
propagarea geografica a epidemiilor; solutii de tip unda.

Bibliografie
1. J.D. Murray, Mathematical Biology, Springer, Berlin, 1989.
2. F. Brauer, C. Castillo-Chavez, Mathematical Models in Population
Biology and Epidemiology, Springer, Berlin, 2001.
3. R. Precup, Methods in Nonlinear Integral Equations, Kluwer,
Dordrecht, 2002.
4. R. Precup, Ecuatii cu derivate partiale, Transilvania Press,
Cluj, 1997.
Evaluare
examen