Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Economii matematice
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
ME277
1
2+1+1
7
obligatorie
Matematică Aplicată
Cadre didactice indrumatoare
Prof. Dr. PETRUSEL Adrian Olimpiu, petrusel@math.ubbcluj.ro
Lect. Dr. BUICA Adriana, abuica@math.ubbcluj.ro
Obiective
Asimilarea de catre studenti a unor notiuni si tehnici de lucru din teoria operatorilor univoci si multivoci (teoreme de punct fix, teoreme de elemente maximale, teoreme de coincidenta, teoreme de selectie) si utilizarea lor in rezolvarea unor probleme matematice provenind din economie: echilbru preturilor,problema consumatorului,echilibru unei economii abstracte.
Continut
I. Descrierea unei economii: modelul Arrow-Debreu. Economii matematice abstracte.
II. Elemente de analiza operatorilor multivoci(notiuni fundanentale, continuitatea operatorilor multivoci, teoreme de selectie)
III. Elemente maximale,puncte fixe,puncte echilibru.(teoreme de existenta,unicitate,dependenta de date,proprietati ale multimilor de puncte fixe)
IV. Sisteme de preturi intr-o economie.Preturi echilibru de tip Walras.(teoreme de existenta)
V. Elemente de teoria jocurilor
Bibliografie
1) J.W.S.Cassels, Economics for mathematicians, Cambridge Univ.Press, 1989.
2) A.Mas-Colell, An introduction to the differentiable approach in the
theory of economic equilibrium, Univ.of California, Berkley, 1978.
3) M.Geistdoerfer-Florenzano, L'equilibre economique general transitif et
intransitif. Problemes d'existence, CEPREMAP, Paris, 1980.
4) J.P.Aubin, Optima and Eqilibria, Springer, Berlin, 1993.
5) G.X.Z. Yuan, KKM Theory and Applications in Nonlinear Analysis, Marcel
Dekker, New York, 1999.
6. K. Border, Fixed point theorems with applications to economic and game
theory, Cambridge University Press, London, 1985.
7) A. Petrusel, Multifunctii si aplicatii, Presa Univ. Clujeana, Cluj-Napoca, 2001.
Evaluare
Examen.