Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Ecuaţii cu derivate parţiale neliniare (în limba engleză)
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
ME274
2
2+1+1
7
optionala
Matematică Aplicată
Cadre didactice indrumatoare
Prof. Dr. PRECUP Radu, r.precup@math.ubbcluj.ro
Obiective
Bibliografie
1. R. Precup, Ecuatii cu derivate partiale, Transilvania Press, Cluj, 1997.
2. D. O'Regan, R. Precup, Theorems of Leray-Schauder Type and Applications, Gordon and Breach, Amsterdam, 2001.
3. H. Brezis, cours DEA, Paris VI, 1991.
4. H. Brezis, Analyse fonctionnelle, Masson, Paris, 1983.
Evaluare