Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Teoria operatorilor neliniari
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
ME273
2
2+1+1
7
obligatorie
Matematică Aplicată
Cadre didactice indrumatoare
Prof. Dr. RUS Ioan, iarus@math.ubbcluj.ro
Obiective
Prezentam teoria generala a operatorilor Picard si slab Picard.
Continut
1. Clase de operatori neliniari.Principii de punct fix
2. Operatori Picard
3. Operatori slab Picard
4. Inegalitati operatoriale
5. Dependenta de date a multimii punctelor fixe
6. Studiul unor ecuatii ce apar in modelarea matematica
Bibliografie
1. I.A.Rus, Principii si aplicatii ale teoriei punctului fix.
2. I.A. Rus, Generalized contractions and applications, Cluj University Press,2001.
3. I.A. Rus si C. Iancu, Modelare matematica, Transilvania Press Cluj-Napoca, 2000.
4. K. Deimling, Nonlinear Functional Analysis, Springer Berlin, 1985.
5. W. A. Kirk and B.Sims(eds.),Handbook of Metric Fixed Point Theory, Kluwer Acad. Publ., Dordrecht, 2001.
Evaluare
Examen