Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Elemente finite şi elemente de frontieră
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
ME272
2
2+1+1
7
optionala
Matematică Aplicată
Cadre didactice indrumatoare
Prof. Dr. MICULA Gheorghe, ghmicula@math.ubbcluj.ro
Obiective
Pregatirea studentilor in rezolvarea ecuatiilor cu derivate partiale cu cele mai eficiente metode care sunt metoda elementului finit si metoda elementului de frontiera.
Continut
1. Introducere in metoda elemntului finit
2. Metoda elementului finit pentru probleme eliptice
3. Formularea abstracta a metodei elementului finit pentru probleme eliptice
4. Algoritmi de minimizare. Metode iterative
5. Metoda elementului finit pentru probleme parabolice
6. Metoda elementului finit pentru probleme hiperbolice
7. Metoda elementului la frontiera
8. Elemente de arc si integrare numerica
9. Cateva probleme neliniare
10. Ecuatiile lui Navier-Stokes pentru fluide incompresibile si ecuatiile lui Burger pentru fluide compresibile.
Bibliografie
1. Claes Johnson, Numerical solution of partial differential equations by the finite element method, Cambridge Univ. Press, Cambridge-New York-Sydney, 1997.
2. Gh. Micula, Sanda Micula, Handbook of Spline, Kluwer Acad. Publisher, Dordrecht-Boston-London, 1999.
Evaluare
Examen