Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Elemente finite şi elemente de frontieră
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
ME265
1
2+2+0
8
obligatorie
Matematică Aplicată
ME265
1
2+2+0
8
obligatorie
Modele matematice in Mecanica si Astronomie
Cadre didactice indrumatoare
Prof. Dr. MICULA Gheorghe, ghmicula@math.ubbcluj.ro
Obiective
Bibliografie
Evaluare