Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Tehnici de simulare numerica cu Mathlab
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
ME046
8
2+0+2
10
optionala
Informatică
ME046
8
2+0+2
10
optionala
Matematica Economica
Cadre didactice indrumatoare
Prof. Dr. TRIF Damian, dtrif@math.ubbcluj.ro
Obiective
Studentii vor invata cum sa-si imbine cunostintele matematice de baza cu metodele numerice si tehnicile de programare pentru a rezolva problemele puse de practica
Bibliografie
Documentatie pentru produsele de mai sus(INTERNET)
Evaluare
proiect 50%, examen final 50%