Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Ecuaţii discrete şi recurente
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
ME039
8
2+2+0
7.5
optionala
Matematică
ME039
8
2+2+0
7.5
optionala
Matematică-Informatică
Cadre didactice indrumatoare
Conf. Dr. BEGE Antal, bege@math.ubbcluj.ro
Obiective
Prezentarea pentru studenti a problemelor de baza din teoria ecuatiilor cu diferente.
Continut
1. Sirul lui Fibonacci
2. Ecuatii cu diferente de ordinul intai
3. Teoreme de medie discrete
4. Ecuatii liniare de ordin superior
5. Sisteme liniare
6. Transformata Z
7. Sisteme dinamice discrete
Bibliografie
1. R.P. Agarwal, Difference Equations and Inequalitiers, Marcel Dekker, 2000.
2. Gh. Anton, Gh. Radu, Ecuatii ordinare cu diferente si aplicatii, Ed. Albastra, Cluj-Napoca, 1998.
3. S. N. Elaydi, An Introduction to Difference Equations, Springer Verlag, 1996.
4. A. J. Jerri, Linear Difference Equations with Dioscrete Transform Methods, Kluwer Academic Publishers, 1996
5. R. E. Mickens, Difference Equations, Von Norstrand, 1990.
6. A. Bege, Z. Kasa, Matematica Discreta, Cluj, 2002.
Evaluare
Examen