Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Sisteme dinamice
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
ME014
4
2+1+0
5
optionala
Informatică
Cadre didactice indrumatoare
Prof. Dr. TRIF Damian, dtrif@math.ubbcluj.ro
Lect. Dr. SERBAN Marcel Adrian, mserban@math.ubbcluj.ro
Obiective
Cunoasterea principalelor metode de studiu, analitice si numerice, a sistemelor dinamice.
Continut
1. Introducere: sisteme liniare, tipuri de neliniaritati, comportari neliniare
2. Modele in spatiul starilor: existenta si unicitate, liniarizare, sisteme autonome, portret de faze
3. Puncte singulare, isocline, cicluri limita, atractori stranii, haos
4. Analiza armonica, oscilatii, sisteme fortate
5. Modele segmentar liniare
6. Stabilitate: puncte de echilibru, metoda Liapunov,stabilitate absoluta
7. Sisteme dinamice discrete
8. Metode numerice pentru sisteme dinamice
Bibliografie
1. P. A. Cook, Nonlinear Dynamical Systems, Prentice-Hall, 1986
2. D. Trif, Metode numerice in teoria sistemelor dinamice, Transilvania Press, 1997
Evaluare
Examen.