Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Economii matematice
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
ME013
8
2+2+0
8
optionala
Matematica Economica
ME013
8
2+2+0
8
optionala
Matematici Aplicate
Cadre didactice indrumatoare
Prof. Dr. PRECUP Radu, r.precup@math.ubbcluj.ro
Obiective
Asimilarea de catre studenti a unor notiuni si tehnici de lucru din teoria operatorilor univoci si multivoci (teoreme de punct fix, teoreme de elemente maximale, teoreme de coincidenta, teoreme de selectie) si utilizarea lor in rezolvarea unor probleme matematice provenind din economie: echilbru preturilor,problema consumatorului,echilibru unei economii abstracte.
Continut
I. Descrierea unei economii.Economii matematice abstracte.
II. Elemente de analiza operatorilor multivoci
III. Elemente maximale,puncte fixe,puncte echilibru.
IV. Sisteme de preturi intr-o economie.Preturi echilibru.
V. Modelul Arrow-Debreu.
Bibliografie
1) J.W.S.Cassels, Economics for mathematicians, Cambridge Univ.Press, 1989.
2) A.Mas-Colell, An introduction to the differentiable approach in the
theory of economic equilibrium, Univ.of California, Berkley, 1978.
3) M.Geistdoerfer-Florenzano, L'equilibre economique general transitif et
intransitif. Problemes d'existence, CEPREMAP, Paris, 1980.
4) J.P.Aubin, Optima and Eqilibria, Springer, Berlin, 1993.
Evaluare
Examen.