Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Modelare matematică
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
ME010
7
2+2+0
6
optionala
Informatică
ME010
5
2+1+0
5
obligatorie
Matematica Economica
ME010
5
2+1+0
5
obligatorie
Matematici Aplicate
Cadre didactice indrumatoare
Conf. Dr. IANCU Craciun, ciancu@math.ubbcluj.ro
Obiective
-intelegerea de catre studenti a ceea ce inseamna un proces de modelare matematica
-prezentarea si rezolvarea completa de modele matematice din diverse domenii.
Continut
1. Proces de modelare matematica.
2. Modele matematice in fizica.
3. Modele matematice in chimie.
3. Modele matematice in biologie si stiintele medicale.
4. Modele matematice in economie.
5. Modele matematice in stiintele sociale.
6. Modele matematice in ecologie.
7. Consideratii generale privind matematica aplicata.
Bibliografie
1. R.R.Clemence, Mathematical Modelling, Cambridge Univ.Press, 1989.
2. D.N.Burghes, M.S.Borrie, Modelling with differential equations, New York, 1995.
3. I.A.Rus(coord.), Matematica si aplicatiile sale, Ed.Stiintifica, Bucuresti, 1995.
4. M.Martelli,Discrete dynamical systems and chaos, Longmann Sci., New York, 1992.
Evaluare
Prezentari de referate si examen la sfarsitul anului universitar.