Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Metode şi pachete de programe statistice
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MC152
3
2+1+2
7
obligatorie
Tehnologie Informatica
Cadre didactice indrumatoare
Conf. Dr. TRÎMBITAS Radu Tiberiu, tradu@cs.ubbcluj.ro
Obiective
Cunoasterea unor metode moderne ale statisticii matematice orientate pe produse soft de baza (Statgraphics si Matlab)
Continut
1. Legea normala:
Intervale de incredere si teste de verificare a ipotezelor statistice pentru medie
si dispersie, diferenta a doua medii si raportul a doua dispersii. Compararea a doua
selectii de volume egale.
2. Teste parametrice si neparametrice.
3. Regresie:
Regresie linear. Modelul matematic pentru regresia liniara.
Metoda celor mai mici patrate. Analiza varaintei pentru regresia liniara.
Estimari si predictii. Intervale de incredere. Teste pentru verificari de ipoteze
statistice.
4. Regresia liniara multipla:
Estimarea coeficientilor. Metoda celor mai mici patrate.
Dispersiile si covariantele coeficientilor regresiei. Examinarea reziduurilor.
Eroare standard pentru valoarea prezisa. Analiza de varianta.
Intervale de incredere si verificari de ipoteze statistice.
5. Analiza variantei (ANOVA):
Clasificare cu un factor. Egalitatea mediilor.
Ecuatia analizei de varianta. ANOVA cu variante ale erorilor diferite.
Comparari multiple. Testare egalitatii variantelor. Selectii de volume diferite.
Clasificare cu doi factori. ANOVA fara interactiune. ANOVA cu interactiune.
Bibliografie
1. Blaga, P., Probability theory and mathematical statistics, Vol. II. (Romanian), Universitatea Babes--Bolyai Press, Cluj-Napoca, 1994.
2. Blaga, P., Mathematical statistics. Practical activities (Romanian), Universitatea ;Babes--Bolyai Press, Cluj-Napoca, 1999.
3. Blaga, P., Mathematical statistics. (Romanian), Universitatea Babes--Bolyai Press, Cluj-Napoca, 2000.
4. Blaga, P., Muresan, A.S., Applied mathematics in economics, Vol. I. (Romanian), Transilvania Press, Cluj--Napoca, 1996.
5. Cramer, H., Mathematical methods of statistics, Princeton University Press, Princeton, 1951
6. Hoel, P.J., Introduction to mathematical statistics, Fourth edition, John Wiley & Sons, New York-London-Sydney-Toronto}, 1971.
7. Hoel, P. J., Statistique mathematique, Tome II, Armand Colin Press, Paris, 1991.
8. Kendall, M. G., Stuart, A., The advanced theory of statistics. Vol. 1. Distribution theory, Second edition , Charles Griffin Company Limited, London, 1963.
9. Kendall, M. G., Stuart, A., The advanced theory of statistics. Vol. 2. Inference and relationship, Charles Griffin Company Limited, London, 1961.
10. Kendall, M. G., Stuart, A., The advanced theory of statistics. Vol. 3. Design and analysis, and time-series, Charles Griffin Company Limited, London, 1966.
11. Saporta, G., Probabilites, analyse des donnees et statistique, Editions Technip, Paris, 1990.
12. Snedecor, G. W., Cochran, W. G., Statistical methods, Iowa State University Press, 1989.
13. Tassi, Ph., Methodes statistiques, Economica, Paris, 1989.
14. Weerahandi, S., Exact Statistical Methods for Data Analysis, Springer, Heidelberg, 1994.
15. Yule, G. U., Kendall, M. G., Introduction to the theory of statistics (Romanian), Sci. Press, Bucharest, 1969.
Evaluare
Examen.