Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Statistică generală
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MC022
4
2+1+0
6
optionala
Matematica Economica
MC022
4
2+1+0
6
optionala
Matematici Aplicate
Cadre didactice indrumatoare
Conf. Dr. TRÎMBITAS Radu Tiberiu, tradu@cs.ubbcluj.ro
Obiective
Bibliografie
Evaluare