Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Calcul paralel
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MC012
8
2+2+0
10
optionala
Informatică
MC012
8
2+2+0
10
optionala
Matematica Economica
Cadre didactice indrumatoare
Conf. Dr. CHIOREAN Ioana Rodica, ioana@cs.ubbcluj.ro
Obiective
Introducerea notiunilor de baza ale calculului paralel, necesare scrierii, implementarii si executarii programelor pe sisteme de calcul cu mai multe procesoare.
Continut
1. Necesitatea aparitiei calculatoarelor de mare performanta. Argumente pro si contra folosirii calculatoarelor paralele.
2. Modele de programare pentru calculul paralel (pipeline, tablu de procesoare, memorie partajata, transmisie de mesaje).Clasificarea calculatoarelor paralele (Flynn, Hockney, Schwartz, Handler). Masuri ale performantei algoritmilor paraleli.
3. Tipuri de retele de procesoare.
4. Tehnica dublarii recursive si aplicarea ei la evaluarea relatiilor de recurenta. Tehnica reducerii ciclice par-impar. Tehnicile de "slicing" si "crinkling".
5. Transformatea paralela a datelor.
6. Inmultirea paralela a matricilor. Evaluarea paralela a expresiilor aritmetice.
7. Algoritmi paraleli la nivel de bit.
8. Sortare paralela (sortarea bitonica, cu bule, rapida, arborescenta, prin transpozitie par-impar).
9. Algoritmi paraleli in biologia computationala (compararea secventelor de acizi nucleici, etc.)
Bibliografie
1. Chiorean, I., Calcul paralel. Fundamente. Ed. Microinformatica, 1995
2. Coman,Gh., Chiorean,I., Metode numerice si calcul paralel, lito Univ.Babes-Bolyai, 2001
3. Chaudhuri, P., Parallel Algorithms, Design and Analysis, Advanced in Computer Science, Prentice Hall, 1992
4. Hockney, R.W., Jesshope, C.R., Calculatoare paralele. 1987
Evaluare
Evaluarea se va face pe baza unui colocviu (50% din nota finala) si a lucrarilor de seminar (50% din nota finala).