Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Algebre universale (2)
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MA252
2
2+2+0
9
obligatorie
Algebră şi Geometrie
Cadre didactice indrumatoare
Prof. Dr. PURDEA Ioan, purdea@math.ubbcluj.ro
Obiective
Studiul notiunilor si rezultatelor de baza din teoria algebrelor universale.
Continut
Algebre derivate. Monoidul endomorfismelor si grupul automorfismelor unei algebre universale. Constructii de algebre universale: produse directe, produse subdirecte, limite directe si limite inverse. Operatori pe clase de algebre universale. varietati de algebre universale. Algebre universale libere. Identitati si algebre libere. Varietati de algebre pe care congruentele comuta. Independenta in algebre universale. Submultimi independente, baze. Probleme relative la cardinalele bazelor. Independenta in clase speciale de algebre.
Bibliografie
1. Burris, S., Sankappanavar, H.P., A Course in Universal Algebra, Springer-Verlag, 1994
2. Cohn, P.M., Universal Algebra, Harper and Row, New York, 1965
3. Gratzer, G., Universal Algebra, Springer-Verlag, 1989
4. Purdea, I., Pic, Gh., Tratat de algebra moderna, vol.I, Ed. Academiei, 1977
5. Purdea, I., Tratat de algebra moderna, vol.II, Ed. Academiei, 1982
Evaluare
Examen scris