Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Algebră computaţională
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MA026
4
2+1+0
5
optionala
Informatică
Cadre didactice indrumatoare
Lect. Dr. SACAREA Cristian, csacarea@math.ubbcluj.ro
Lect. Dr. CRIVEI Septimiu, crivei@math.ubbcluj.ro
Obiective
O introducere in algebra computationala, prin prezentarea aplicatiilor algoritmilor algebrici in criptografie, teoria codurilor si procesarea conceptuala a informatiei.
Continut
1. Notiuni de complexitatea algoritmilor. Notatia O, clase de complexitate.
2. Congruente si clase de resturi. Algoritmul lui Euclid, functia lui Euler, teorema chineza a restului, protocoale de criptare cu cheie publica: RSA, ElGamal. Semnaturi electronice. Algoritmi fundamentali.
3. Teste de primalitate. Resturi patratice, simbolul lui Legendre si Jacobi.
4. Sisteme de codare si decodare. Coduri liniare, coduri ciclice, coduri Reed-Muller. Algoritmi de factorizare a polinoamelor si aplicatii in constructia decodoarelor.
5. Metode de procesare conceptuala a informatiei, investigarea rationala a bazelor de date, aplicatii in economie. Algoritmi de trasare grafica. Navigarea conceptuala in baze de date.
Bibliografie
1. W. Bosma, A. van der Porten, Computational Algebra and Number Theory, Kluwer 1995.
2. D. Bressoud, S. Wagon, A Course in Computational Number Theory, Springer-Verlag 2000.
3. H. Cohen, A Course in Computational Algebraic Number Theory, Springer-Verlag 2001.
Evaluare
Examen.