Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Grupuri abeliene
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MA013
7
2+2+0
6
optionala
Matematică
Cadre didactice indrumatoare
Prof. Dr. CALUGAREANU Grigore, calu@math.ubbcluj.ro
Obiective
Continuarea prezentarii notiunilor si rezultatelor de baza in teoria grupurilor abeliene, urmare a cursului de Algebra comutativa din semestrul VII.
Continut
1. Sume directe de grupuri ciclice. Grupuri libere, teorema de structura, subgrupuri. Independenta liniara si rang. Proprietatile elementare ale rangurilor (p-rang, rang fara torsiune). Grupuri finit generate, caracterizari, latici noetheriene si H-noetheriene.
2. Sume directe de p-grupuri ciclice, sisteme de invarianti - teoreme de structura. Subgrupurile sumelor directe de grupuri ciclice, caracterizari.
3. Grupuri local ciclice, grupuri cu laticea subgrupurilor distributiva.
Bibliografie
1. L. Fuchs, Infinite Abelian Groups, vol.1, Academic Press, 1970.
2. G. Calugareanu, Introducere laticiala in teoria grupurilor abeliene, Editura Expert, 1994.
Evaluare
Examen.