Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Complemente de algebră
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MA010
8
2+2+0
8
optionala
Matematică-Informatică
Cadre didactice indrumatoare
Conf. Dr. COVACI Rodica, rcovaci@math.ubbcluj.ro
Obiective
Completarea cunostintelor de teoria numerelor, teoria grupurilor si combinatorica din cursurile de algebra din semestrele anterioare.
Continut
1. Inductia matematica. Combinatorica: deductie si inductie, metoda inductiei matematice (variante) si axiomele lui Peano, aplicatii ale metodei inductiei matematice; aranjamente, permutari si combinari cu repetitie si aplicatii ale acestora (numarul de termeni din forma canonica a unui polinom, produs de binoame, puterea unei sume).
2. Aritmetica numerelor si a polinoamelor (studiu comparativ): teorema impartirii cu rest - model de demonstratie in paralel pentru numere intregi si pentru polinoame.
3. Structuri algebrice: o constructie elementara de inele si corpuri, structura unor grupuri finite, aplicatii ale grupurilor finite (grupul de simetrie al unei figuri, actiunea unui grup pe o multime, metoda de numarare Polya-Burnside).
4. Ecuatii algebrice: teorema fundamentala a algebrei, numere complexe exprimabile prin radicali, formulele de rezolvare pentru ecuatiile algebrice de gradul doi, trei si patru.
Bibliografie
1. Becheanu, M. si colectiv, Algebra pentru perfectionarea profesorilor, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1983.
2. Ion, I.D.; Nastasescu, C.; Nita, C., Complemente de algebra, Ed. Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, 1984.
3. Kurosh A., Higher Algebra, Mir Publishers, Moscow, 1975.
4. Nastasescu, C.; Nita, C., Teoria calitativa a ecuatiilor algebrice, Editura Tehnica, Bucuresti, 1979.
5. Vraciu C., Vraciu M., Elemente de aritmetica, Editura ALL, Bucuresti, 1998.
Evaluare
Examen.