Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Aritmetica şi teoria numerelor
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MA007
5
2+1+0
5
optionala
Matematică-Informatică
Cadre didactice indrumatoare
Conf. Dr. COVACI Rodica, rcovaci@math.ubbcluj.ro
Prof. Dr. MARCUS Andrei, marcus@math.ubbcluj.ro
Obiective
Prezentarea elementelor de baza ale disciplinei; introducerea multimilor de numere, studiul divizibilitatii, al congruentelor si al functiilor aritmetice.
Continut
1. Multimi de numere si structurarea lor: studiul axiomatic (Peano) al multimii N a numerelor naturale; introducerea multimilor Z a numerelor intregi si Q a numerelor rationale; operatii si ordonare pe N, Z si Q; metoda inductiei matematice (variante).
2. Divizibilitatea in N si Z: relatia de divizibilitate in N si in Z, teorema impartirii cu rest, sisteme de numeratie, numere prime, teorema fundamentala a aritmeticii, teorema lui Euclid asupra multimii numerelor prime, criteriul general de divizibilitate, c.m.m.d.c., algoritmul lui Euclid.
3. Congruente si ecuatii diofantiene: relatia de congruenta modulo n pe Z, teorema Euler-Fermat, teorema lui Wilson si reciproca, congruente algebrice de gradul intai, ecuatii diofantiene de gradul intai.
4. Functii aritmetice: functia lui Euler, numarul si suma divizorilor unui numar natural.
Bibliografie
1. Becheanu,M. si colectiv, Algebra pentru perfectionarea profesorilor, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1983.
2. Both,N., Aritmetica si teoria numerelor pentru perfectionarea profesorilor, Lito Cluj, 1981.
3. Kulikov,L.J., Algebre et theorie des nombres, Ed. Mir, 1982.
4. Popovici,C., Teoria numerelor, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1973.
Evaluare
Examen.