Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Proiect (2) Project (2)
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MV072
2
0+0+3
3
obligatorie
Sisteme distribuite în Internet şi Intranet
(Distributive systems in Internet and Intranet)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Prof. Dr. BOIAN Florian Mircea, florin@cs.ubbcluj.ro
Obiective Aims
Continut
Bibliografie
Evaluare Assessment