Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Proiect (1) Project (1)
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MV051
1
0+0+3
3
obligatorie
Sisteme inteligente - în limba engleză
(Intelligent Systems - in English)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Prof. Dr. DUMITRESCU Dan Dumitru, ddumitr@cs.ubbcluj.ro
Obiective Aims
Continut
Bibliografie
Evaluare Assessment