Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Proiect (1) Project (1)
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MV041
1
0+0+3
3
obligatorie
Programare bazată pe componente - în limba engleză
(Component-Based Programming - in English)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Prof. Dr. FRENŢIU Militon, mfrentiu@cs.ubbcluj.ro
Obiective Aims
1. Fixarea deprinderilor de realizare a unui produs program corect (cu implementare in Pascal, C++ sau Java), prin parcurgerea tuturor etapelor necesare şi reflectarea lor într-o documentaţie completă
2. Se va pune accent deosebit pe scrierea cât mai clară a documentaţiei complete şi la timp

- To complete a significant (Pascal, C ++ or Java) program, going through all programming activities (specification, design, coding, verification of these activities, validation, and documetation)
- To elaborate a clear and complete documentation, and to respect the schedule of a project.
Continut
- Realizarea unui produs program cu respectarea tuturor etapelor: specificare, proiectare, codificare, verificarea fiecărei etape (inspectare si testare)
- Elaborarea documentaţiei de realizare (in paralel cu derularea etapelor), pentru fiecare etapă în parte
- Elaborarea documentaţiei de folosire
Bibliografie
Evaluare Assessment