Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Proiect (1) Project (1)
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MV031
1
0+0+3
3
obligatorie
Matematică Computaţională - în limba maghiară
(Computational Mathematics - in Hungarian)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Prof. Dr. KASA Zoltan, kasa@cs.ubbcluj.ro
Obiective Aims
Continut
Bibliografie
Evaluare Assessment