Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Proiect Project
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MV020
2
0+0+3
3
obligatorie
Analiză Reală şi Complexă
(Real and Compex Analysis)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Prof. Dr. BRECKNER Wolfgang, breckner@math.ubbcluj.ro
Obiective Aims
Continut
Bibliografie
Evaluare Assessment