Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică și Informatică
FISA DISCIPLINEI

Proiect Project
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MV010
4
0+0+3
3
obligatorie
Matematică Aplicată
(Applied Mathematics)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Prof. Dr. RUS Ioan, iarus@math.ubbcluj.ro
Obiective Aims
Continut
Bibliografie
Evaluare Assessment