Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Subordonări diferenţiale Differential subordinates
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MT257
2
2+2+0
9
obligatorie
Analiză Reală şi Complexă
(Real and Compex Analysis)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Acad. Dr. MOCANU Petru, pmocanu@math.ubbcluj.ro
Obiective Aims


Continut

Bibliografie

Evaluare Assessment