Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Teoria servirii în masă Theory of service systems
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MP006
6
2+2+0
6
optionala
Matematici Aplicate
(Applied Mathematics)
MP006
6
2+2+0
6
optionala
Matematica Economica
(Mathematics Economics)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge