Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Econometrie Econometrie
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MP003
7
2+1+0
5
obligatorie
Matematici Aplicate
(Applied Mathematics)
MP003
7
2+1+0
5
obligatorie
Matematica Economica
(Mathematics Economics)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge