Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Combinatorică algoritmică Algorithmic combinatorics
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MO265
2
2+2+0
9
obligatorie
Matematică Computaţională - în limba maghiară
(Computational Mathematics - in Hungarian)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Lect. Dr. BEGE Antal, bege@math.ubbcluj.ro
Obiective Aims
Prezentarea problemelor de baza si a problemelor actuale din combinatorica algoritmica
si din teoria algoritmica a numerelor.
Continut
Bibliografie
1. A Bege, Z. Kasa, Matematica discreta, Presa Universitara, Cluj, 2002 (in curs de aparitie).
2. Gacs, Lovasz, Algoritmusok, Muszaki Konyvkiado, Budapest, 1989.
3. J. Matousek, J. Nesetril, Invitation to discrete mathematics, Oxford University Press, 1998.
4. J. Shallit, Algorithmic Number Theory, Preprint, 2000.
Evaluare Assessment
Examen
Exam