Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Metode numerice în optimizare Numerical methods in optimization
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MO260
2
2+2+0
9
obligatorie
Analiză Reală şi Complexă
(Real and Compex Analysis)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Conf. Dr. LUPŞA Liana, llupsa@math.ubbcluj.ro
Obiective Aims
Cunoasterea principalelor metode numerice de rezolvare a problemelor de optimizare
Getting to know some numerical methods for solving the optimization problems.
Continut
1. Metode de rezolvare a problemelor de optimizare fara restrictii: metode de gradient, metode cu directii conjugate, metode cvasi-Newton, metode de relaxare. Aspecte calculatorii.
2. Metode de rezolvare a problemelor de optimizare liniara: algoritmul lui Hacian,algoritmul lui Karmarkar, metode de punct interior; compararea cu algoritmul simplex.
3. Metode de rezolvare a unor probleme de optimizare cu restrictii: metoda planelor secante, metoda functiilor de penalizare, metoda functiilor bariera.
4. Tipuri particulare de probleme de programare neliniara cu resptrictii si metode specifice de rezolvare (fragramare fractionara, hiperbolica, patratica).
Bibliografie
1. Breckner W.W.: Cercetare operationala, Univ.Babes-Bolyai, Cluj-Napoca ,1981
2. Breckner W.W., Duca D.I.: Culegere de probleme de cercetare operationala, Universitatea, Cluj-Napoca, 1983
3. Padberg M.: Linear Optimization and Extensions, Springer-Verlag,Berlin, 1995
4. Panik M.J.: Linear Programming: mathematics, theory and algorithms, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1996
Evaluare Assessment
Examen.
Exam.