Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Analiză matematică Mathematical analysis
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MO151
2
2+2+0
7
obligatorie
Tehnologie Informatică
(College of Computer Technology)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Lect. Dr. POPOVICI Nicolae, popovici@math.ubbcluj.ro
Obiective Aims


Continut

Bibliografie

Evaluare Assessment