Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Teoria deciziilor Decision theory
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MO046
8
2+2+0
7.5
optionala
Matematică
(Mathematics)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Lect. Dr. POPOVICI Nicolae, popovici@math.ubbcluj.ro
Obiective Aims
Cursul constituie o introducere in teoria deciziilor din perspectiva optimizarii multicriteriale, prezentand totodata o serie de metode practice pentru rezolvarea unor clase speciale de probleme de optimizare multicriteriala.
This course is an introduction in multicriteria decision theory from multicriteria optimization perspective; it also presents some practical techniques for solving several particular classes of multicriteria optimization problems.
Continut
Relatii binare (de preferinta, dominare, etc.) si concepte de optimalitate asociate acestora. Decizii eficiente si decizii de compromis. Conditii necesare si conditii suficiente pentru eficienta deciziilor. Functii de utilitate. Existenta si generarea functiilor de valoare. Structuri de dominare in spatii vectoriale (induse de un con fix sau de o aplicatie multivoca). Metode de rezolvare a unor clase speciale de probleme de optimizare vectoriala (metode de scalarizare, metode parametrice, metode euristice).
Bibliografie
1. Goepfert, A., Seelaender, J. and Tammer Chr. (Eds.): Methods of Multicriteria Decision
Theory. Haensel-Hoehenhausen Verlag, Egelsbach, 1997.
2. LUC, D.T.: Theory of vector optimization. Lecture Notes in Econ. and Math. Systems, vol.319, Springer-Verlag, Berlin, 1989.
3. Preda, V.: Teoria deciziilor statistice. Editura Academiei Romane, Bucuresti, 1992.
4. SAWARAGI, Y., NAKAYAMA, H., TANINO, T.: Theory of Multiobjective Optimization. Academic Press, New York, 1985.
5. Wanka, G. (Ed.): Decision Theory and Optimization in Theory and Practice. Shaker Verlag, Aachen, 2000.
6. YU, P.L.: Multiple-criteria decision making: concepts, techniques and extensions. Plenum Press, New York and London, 1985.
Evaluare Assessment
Examen
Exam