Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Optimizare multicriterială Multiobjective optimization
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MO042
7
2+1+0
5
optionala
Matematici Aplicate
(Applied Mathematics)
MO042
7
2+1+0
5
optionala
Matematica Economica
(Mathematics Economics)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Prof. Dr. DUCA Dorel, dduca@math.ubbcluj.ro
Obiective Aims
Prezentarea principalelor notiuni si rezultate ale optimizarii multicriteriale.
Presentation of the main notions and results about vector optimization problems.
Continut
1. Formularea problemei de optimizare multicriteriala. Modele de probleme de optimizare multicriteriala. Directii de abordare a problemelor de optimizare multicriteriala. Structura multimii punctelor dominate si a multimii punctelor nedominate.
2. Conditii necesare si conditii suficiente pentru solutiile eficiente ale problemelor de optimizare multicriteriala. Dualitate.
3. Metode de rezolvare a problemelor de optimizare multicriteriala: metode de scalarizare, metoda punctelor de echilibru, algoritmul simplex
4. Probleme de transport multicriteriale.
5. Optimizare multicriteriala in spatiul complex.
6. Siruri de probleme de optimizare multicriteriala.
Bibliografie
1. BACIU A., PASCU A., PUSCAS E.: Aplicatii ale cercetarii operationale, Editura Militara, Bucuresti, 1988.
2. Duca D.I., Duca E. and Lupsa L.: An algorithm for Multicriteria Transportation Problems, Revue d'analyse numerique et de theorie de l'approximation, 28(1999)2, 175-184
3. Duca D.I.: Optimizare in spatiul complex, Editura GIL, Zalau, 2002
4. Duca D.I.: Vectorial Optimization in Complex Space, in pregatire pentru publicare
5. GALPERIN G. A.: Nonscalarized Multiobjective Global Optimization. J.O.T.A., 75, 1, 69-85 (1972).
6. Lupsa L., Duca D.I. si Duca E.: Equivalence Classes in the Set of Efficient Solutions, Revue d'analyse numerique et de theorie de l'approximation, 25(1996),1-2, 127-136
7. LUPSA L., DUCA E., DUCA D. : On the structure of the set of points dominated and nondominated in an optimization problem. Rev. d'Anal. num. et la theorie de l'approximation, 22(1993)2, 193-199
8. SAWARAGI Y., NAKAYAMA H., TANINO T.: Theory of Multiobjective Optimization. San Diego - New York - London - Toronto - Montreal - Tokyo, Academic Press, 1985.
9. STADLER W.: A survey of multicriteria optimization on the vector maximum problem. Part: 1776-1960. J. Optim. Theory Appl., 29, 1-52 (1976).
10. STANCU-MINASIAN M.: Programare stochastica cu mai multe functii obiectiv, Editura Academiei R.S.R., Bucuresti, 1980.
Evaluare Assessment
Colocviu oral.
Colloquy.