Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Optimizare neliniară Nelinear optimization
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MO038
6
2+2+0
6
obligatorie
Matematici Aplicate
(Applied Mathematics)
MO038
6
2+2+0
6
obligatorie
Matematica Economica
(Mathematics Economics)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Lect. Dr. POPOVICI Nicolae, popovici@math.ubbcluj.ro
Obiective Aims
Studiul teoretic al problemelor de optimizare neliniara cu sau fara restrictii si familiarizarea studentilor cu unele metode numerice de rezolvare a unor clase speciale de probleme de programare neliniara, care apar in matematica aplicata.
Students should be familiar with both theoretical foundation and numerical methods for solving unconstrained or constrained nonlinear mathematical programming problems, which arise in applied mathematics.
Continut
Elemente de analiza convexa pe spatiul euclidian n-dimensional; proprietati ale punctelor de minim ale functiilor convexe si generalizat convexe. Probleme de optimizare cu restrictii. Conditii necesare si conditii suficiente de optim. Teoreme de punct sa. Dualitatea problemelor de optimizare.
Metode numerice de rezolvare a problemelor de optimizare neliniara: metode de localizare a punctelor de optim ale functiilor de o variabila reala, metode de coborire pentru problemele de optimizare fara restrictii, metoda functiilor de penalizare si metoda functiilor bariera pentru
problemele de optimizare cu restrictii, alte metode specifice unor clase speciale de probleme de optimizare.
Bibliografie
1. Breckner, W. W.: Cercetare operationala. Lito. Univ. "Babes-Bolyai", Cluj, 1981.
2. Breckner, W. W., Duca, D.: Culegere de probleme de cercetare operationala. Lito. Univ. "Babes-Bolyai", Cluj, 1983.
3. Jahn, J.: Introduction to the theory of nonlinear optimization. Springer, Berlin, 1994.
4. Karmanov, V.: Programmation mathematique. Editions Mir, Moscou, 1977.
5. Kosmol, P.: Optimierung und Approximation. Walter de Gruyter & Co., Berlin, 1991.
6. Stefanescu, A., Zidaroiu, C.: Cercetari operationale. Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1981.
Evaluare Assessment
Examen.
Exam.